Přebarvení buňky pomocí behavior

Buňka měnící barvu Druhá buňka měnící barvu

Zobrazit zdroj

Zobrazit zdroj souboru chování

Odkaz na příklad bez pomoci behavior