Bottom

CSS vlastnost bottom určuje y-ovou souřadnici pozicovaného prvku, počítáno zdola.

bottom
hodnoty souřadnice umístění od spodu
délka spodní okraj prvku bude umístěn na přesnou vzdálenost od spodku omezujícího prostoru

Vlastnost bottom byla do CSS dodána až po vlastnosti top (umístění od shora). Bottom umožňuje umístit něco od spodního okraje omezujícího elementu, což pomocí top udělat nejde. Jakmile je pro prvek deklarována vlastnost top, vlastnost bottom je ignorována.

Zadá-li se záporná hodnota, bude spodní okraj prvku umístěn pod spodní okraj omezujícího prvku.

Omezující prvek

Omezující prvek určuje základ souřadného systému, od kterého se počítají rozměry. Nejčastěji je omezujícím prvkem okno dokumentu (skoro by se dalo říci tag <body>), ale existuje-li nadřazený prvek, který má nastaveno position: absolute nebo relative, je omezujícím prvkem tento prvek. Dají se tak dělat zajímavá kouzla. V případě, že se rozměry odvozují od celého dokumentu, není spodní okraj (od kterého se počítá bottom) spodek dokumentu (tag <body>), ale spodek okna!

Podpora

V Exploreru funguje bottom od verze 5.5. Je třeba myslet na stále ještě relativně rozšířený Internet Explorer 5.0 a vlastnost bottom je tak třeba používat opatrně -- vzít v úvahu, že nemusí fungovat.

Podpora vlastnosti
Prohlížeč Podpora ve verzích Poznámka
Internet Explorer 5.5, 6 IE4 a IE5.0 neznají
Firefox všechny verze  
Opera 5, 6, 7  
Chrome ano  

Příklady

Příklad pozicování na spodek okna.

Test vlastností bottom a right.

Primitivní test vlastností bottom a right

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.