Příklad postupného zadávání stran

border-color: red blue green black;

První příklad ukazuje zadání čtyř hodnot najednou. Vztahují se ke stranám postupně ve směru hodinových ručiček: horní pravá spodní levá.

border-color: red blue green;

Když chybí poslední hodnota (tedy levá), vezme se hodnota protilehlé strany (tedy pravé). Levý rámeček je modrý.

border-color: red blue;

Chybí hodnota levá a spodní. Levá se nahradí protilehlou pravou, spodní se nahradí protilehlou horní. Levý rámeček je modrý a spodní červený.

border-color: red;

Chybí tři hodnoty. Všechny se nahradí horní hodnotou. Všechny rámečky jsou červené.

Příklad se vztahuje k textu Zápis stran a k vlastnosti border-color.