Test border-radius

pokus s border-radius.
border: 1px solid blue; border-radius: 15px;
testovaný obrázek
obrázek má nastaveno: border: 1px solid red; border-radius: 30px;
 
testovaný obrázek
obrázek má nastaveno: border-radius: 50px / 20px;
  Hle, jeví se zřejmé, že border-radius ukousává části zobrazeného prvku, i když prvek sám nená nastavený border. Jak bude vidno dále, ukousávání neplatí pro vnořené prvky, což je zvláštní.
testovaný obrázek
totéž, ale styl patří nadřazenému divu:
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 30px;">
Obrázek by měl jedním rohem přesahovat přes kulatý okraj divu, ostatně stejně jako tento text. Kvůli tomu asi bude vhodné vždy dávat prvkům s kulatými rohy značný padding, asi nejlépe stejně široký, jako je poloměr zakulacení rohu.
pokus se záporným border-radius, nic to nedělá
žlutý div
bílý div s nastavením
background-color: white; border-radius: 15px;
Hle, je vidět, že pozadí nadřazeného prvku se vykresluje i v oblasti kulatého vykousnutí.