Test vlastnosti box-shadow

Pro stín blokového prvku se používá vlastnost box-shadow a její alternativy -webkit-box-shadow a -moz-box-shadow.

prvek s černým stínem kombinací vlastností
prvek s černým stínem přes box-shadow (bere Opera)
prvek s černým stínem přes -webkit-box-shadow (bere Chrome a Safari)
prvek s černým stínem přes -moz-box-shadow (bere Firefox)