Test vlastnosti font-style

Font-style: normal; abcdefgh

Font-style: italic; abcdefgh

Font-style: oblique; abcdefgh

totéž v bezpatkovém provedení:

Font-style: normal; abcdefgh

Font-style: italic; abcdefgh

Font-style: oblique; abcdefgh

Zatímco styl oblique by měl být písmo pouze skloněné, kreslí se kurzívou (italic). Je to vidět na patkovém písmenu a. V kurzivě má jednodušší tvar a, přičemž v oblique by mělo mít malé bříško a horní oblouček, pouze by mělo být nakloněné. Nefunguje to. Patrně to záleží na instalaci písma v operačním systému, nevím.