Hrátky s přetloukáním tučnosti pomocí vlastnosti font

Pokusný text, u kterého sleduji tučnost. Není tučný, protože souhrnná vlastnost font neobsahuje hodnotu pro tučnost (weight), a tak se bere font-weight: normal.
Druhý pokusný text s jinak zadanou vlastností font. Ukazuje se, že aby prohlížeč dbal na zadání vlastnosti font, musí hodnota vlastnosti začínat zápisem velikosti.

Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj a mrkněte na stylopis:

<style>
#pokus, #druhy {font-weight: bold}
#pokus {font: 15px/1.3 Arial}
#druhy {font: Arial} /* toto nefunguje */
</style>

Příklad se týká css vlastností font a font-weight