CSS příklady

Začátečnické příklady - Písmo a text - Odkazy - Pozadí - Pozicování, umisťování a ořezávání - Tabulky - Seznamy, odrážky - Rámečky, okraje - Rozdíly prohlížečů - Jen pro Explorer - Jen pro Mozillu - CSS vychytávky

Začátečnické příklady

První příklad se stylopisem

Druhý příklad se stylopisem

Stránka s externím stylopisem

Písmo a text

Webově použitelná písma -- přehled

Použití uživatelských písem

Zkouška tiskových CSS

Test vlastností break-after a break-inside

Porovnání velkosti fontů

Test vlastnosti font-style

Font-weight, test hodnot bolder a lighter

Převážení nezadané tučnosti (font oproti font-weight)

Definice česky vypadajícího odstavce

Příklad css vlastnosti word-spacing

Sjednocení velikosti začátečních písmen

Test CSS vlastnosti white-space: pre

Test white-space: pre

Opacity čili poloprůhlednost

Odkazy

Různé barvy odkazů1, Různé barvy odkazů 2

Textové odkazy vypadají jako tlačítka

Odkaz v tabulce

Změna vzhledu odkazu pomocí CSS a pozadí

Padding použitý na odkaz

Odkaz jako tlačítko zadané třídou

Pozadí

Přesná pozice pozadí

Test barvy rgba

Pozicování, umisťování a ořezávání

Nejjednodušší pozicování

Příklad pozicování ve sloupcích

Pokus s CSS vlastností overflow

Pokus s CSS vlastností clip

Pozicování na spodek okna

Test vlastností bottom a right

Pozicovaný design - příklad

Vnořená absolutní pozice

Test odvození počítání pozice right

Vystředění prvku pomocí absolutní pozice

Kolize obtékání, příklad

Vertikální zarovnání CSS

Univerzální vertikální centrování

Simulace position: fixed v Exploreru

Příklad CSS vlastnosti zoom

Příklad vystředěné stránky

Příklad vystředěné stránky pro Internet Explorer

Příklad position: fixed

Tabulky

Vlastnosti table-layout- fixed a border-collapse- collapse

Triky s overflow v tabulce

Dříve měly všechny tabulky dvojitý rámeček

Příklad rozdílů hodnot table-layout

Chybný výpočet šířky tabulky

Seznamy, odrážky

Test vlastnosti display: list-item

Barvení a odsazení číslíčka seznamu

Katakana a hiragana

Příklad na list-style-type: string

Číslování nadpisů

Příklad na counter-increment a counter-reset

Vlastní definované číslování

Rámečky a okraje

border-style, příklad

Yuhůůovy oblíbené nadpisy

Příklad na padding

Zkouška rámování odstavců pomocí CSS

Bug margin-top v IE 6

Bug Exploreru - ignorovaný margin

Test box-shadow

Zápis všech stran najednou

Rozdíly prohlížečů

Příklad použití height na řádkový element

Quirk režim vykreslování

Standardní režim vykreslování

Hack s podtržítkem

Jen pro Explorer

Blurry text with smudge of gray

Styl pomocí výrazu

Ukázka absolutního pozicování a filtru matrix

Míchání filtrů pro Internet Explorer

Příklad barvení rolovací lišty

CSS vlastnost writing-mode

Svislý text otočený pomocí writting-mode

Test CSS vlastnosti word-wrap: break-word

Jen pro Mozillu

CSS vlastnosti -moz-* fungující v Mozille

Vlastnost -moz-box-sizing

Jen pro Operu

Vlastnost box-sizing

CSS vychytávky

Pseudoelementy

Simulace pserudotřídy :after přes expression pro Explorer

Simulace :before pro Explorer

Test media podmínek na šířku

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.