Pokus s media=print

Tento text bude na monitoru zobrazen normálním stojatým písmem, ale při tisku vyleze kurzívou. Zkuste si tuto stránku vytisknout nebo alespoň dát Soubor > Náhled.