Příklad CSS vlastnosti opacity

Tento prvek má nastavenu poloviční průhlednost zápisem opacity: 0.5;
Funguje všude kromě Exploreru.
Tento prvek má nastavenu stejnou průhlednost zápisem filter: alpha(opacity=50);
Funguje jenom v Exploreru.
Tento prvek má nastavenu stejnou průhlednost kombinovaným zápisem opacity: 0.5; filter: alpha(opacity=50);
Funguje všude.

Poloprůhledné texty se poznají podle toho, že vypadají šedivé. Pro pochopení příkladu si prosím zobrazte zdroj. Příklad se vztahuje k popisu css vlastnosti opacity.