Příklad na padding

Správné použití paddingu:

Text s orámováním a okraji má třídu sdeleni.

Divně použitý rámeček bez paddingu:

Text s orámováním bez okrajů má třídu bezokraju. Je vidět, že se lepí na rámeček.

Použitý styl:

<style>
.sdeleni {background-color: ivory; border: 1px solid gray; padding: 8px}
.bezokraju {background-color: ivory; border: 1px solid gray}
</style>

Rozdíl dělá ten padding: 8px.

Příklad se vztahuje k css vlastnosti padding.