Vystředění prvku pozicováním

Myslím horizontální vystředění (v ose x). Předpokládám, že znám šířku prvku.

Kombinace dvou divů

Vystředění prvku pomocí dvou zanořených divů s kombinací absolutní a relativní pozice.

vlastní prvek (třeba banner)

 

Kód:

<div style="position: absolute; left: 50%; width: 468px">
 <div style="position: relative; left: -234px">
  vlastní prvek (třeba banner)
 </div>
</div>

Kombinace absolutní pozice s marginem

Vnitřní div se dá vypustit:

vlastní prvek (třeba banner)

 

Kód:

<div style="position: absolute; left: 50%; width: 468px; margin-left: -234px">
 vlastní prvek (třeba banner)
</div>

Záporný margin-left simuluje relativní pozici.

Nepříjemnosti obou způsobů

Příklad se vztahuje k textům o position, left a margin.