Převedení začátečních písmen na velká

Použitý styl:

<style>
li:first-letter {text-transform: capitalize;} /* nebo uppercase */

</style>

Příklad se vztahuje k CSS vlastnosti Text-transform