Right

CSS vlastnost right určuje x-ovou souřadnici pozicovaného prku, počítáno zprava.

right
hodnoty souřadnice umístění od spodu
délka pravý okraj prvku bude umístěn na přesnou vzdálenost od pravého okraje omezujícího bloku
auto prvek je umístěn tam, kde by byl bez uvedení right

Vlastnost bottom byla do CSS dodána až po vlastnosti left (umístění zleva). Right umožňuje umístit něco od pravého okraje omezujícího elementu, což pomocí left udělat nejde. Jakmile je pro prvek deklarována vlastnost left, vlastnost right je ignorována.

Zadá-li se záporná hodnota, bude pravý okraj prvku umístěn napravo od pravého okraje omezujícího bloku.

Pokud je omezujícím prvkem celý dokument, počítá se pozice od pravého okraje okna, nikoliv od pravého okraje dokumentu (test počítání right).

Podpora

Podpora vlastnosti right
Prohlížeč Podpora ve verzích Poznámka
Internet Explorer 5, 5.5, 6 V Internet Exploreru 4 to nefunguje.
Firefox všechny verze  
Opera 5, 6, 7  
Chrome ano  

Příklady

Vlastnost right se v praxi používá skoro jenom tam, kde je něco potřeba umístit u pravého okraje dokumentu. Všude jinde se totiž lépe hodí vlastnost left.

Budu chtít umístit obrázek deset pixelů od pravého okraje dokumentu.

<span style="position: absolute; right: 10px">
Toto je prvek umístěný k pravému okraji
</span>

Zobrazit velmi podobný příklad na vlastnost rigth.

Příklad vnořená absolutní pozice také obsahuje použití right.

Další příklady

Test vlastností bottom a right.

Primitivní test vlastností bottom a right

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.