Top

CSS vlastnost top určuje y-ovou souřadnici pozicovaného prvku, čili posunutí dolů.

top
hodnoty x-souřadnice levého okraje prvku
délka horní okraj prvku je vzdálen délku dolů od horního okraje omezujícího prvku
procento% horní okraj prvku je vzdálen procento výšky omezujícího prvku od horního okraje omezujícího prvku
auto prvek má horní okraj na tom místě, kde by ho měl, kdyby nebyl pozicován

Pouze pro prvky s position: absolute nebo position: relative, tj. pro pozicované prvky. Omezující prvek je buďto celý dokument, nebo jiný nadřazený prvek s position: absolute nebo position: relative.

Nahoru se posouvá zápornou hodnotou.

Podpora

Podpora vlastnosti top
Prohlížeč Podpora ve verzích Poznámka
Internet Explorer 4, 5, 5.5, 6  
Firefox všechny verze  
Opera 5, 6, 7  
Chrome ano  

Příklady

Jednoduché posunutí kousku textu relativní pozicí o 4 pixely nahoru:

Normální text a <span style="position: relative; top: -4px">posunutý text</span> a zase normální text.

Další příklady

Pozicovaný design - příklad

Příklad sloupcového designu pozicováním

Vnořená absolutní pozice

Layout pomocí pozicování a overflow

Ukázka absolutního pozicování a filtru matrix

CSS pozicování, primitivní příklad

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

CSS kurz Přehled hodnot Vlastnosti CSS příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.