Align

angl. align [elajn] = "zarovnání"

1. atribut align u blokových tagů <p>, <div> a buněk tabulky <td> určuje zarovnání vnitřku elementu (textu). Např. <p align="right"> je odstavec zarovnaný doprava. Hodnoty jsou "left" - zarovnání vlevo (přednastavené), "right" - vpravo, "center" - na střed, "justify" - do bloku (nefunguje ve všech prohlížečích)

2. atribut align u nahrazovaných tagů, (což jsou obrázek <img>, objekty <object> a <embed>, vložený rám <iframe> a jiné) určuje pozici elementu na stránce. Obtékání (hodnoty "left" a "right") nebo zarovnání na řádku (ostatní hodnoty).

3. CSS vlastnost text-align má hodnoty left, right, center a justify, které určují zarovnání vnitřku elementu.

4. CSS vlastnost vertical-align se dá použít na buňky tabulky (tagy <td>) a určuje vertikální zarovnání (na výšku). Nejčastější hodnoty top - nahoře, middle - uprostřed, bottom - dole, sup - horní index, sub - dolní index. V klasickém HTML se to zadávalo atributem valign u tagu <td>.

Na stránkách Jak psát web o align: Základy HTML, Obrázky, CSS - přehled vlastností a hodnot

 

Encyklopedie

Jak psát web