Array

angl. array [erej] = "šik, útvar" ve smyslu vojenském, "pole" ve smyslu programování

V Javascriptu existuje objekt Array, pole. Je to způsob, jak jedné proměnné přiřadit více stukturovaných hodnot. Pole se inicializuje příkazem proměnná = new Array(); hodnota se přiřazuje např. proměnná["index"] = "hodnota", hodnota se volá proměnná["index"].

Na stránkách Jak psát web o Array: Pole v Javascriptu, Array

 

Encyklopedie

Jak psát web