Back

angl. back [bek] = "zpět"

Každý prohlížeč má tlačítko, kterým se lze vrátit v historii. V HTML + Javascriptu lze udělat obdobu takového tlačítka pomocí javascriptového objektu history a metody history.back(). Např. <input type="button" onclick="history.back()" value="zpět">

Na stránkách Jak psát web o back: Objekt window, Simulace tlačítka Zpět

 

Encyklopedie

Jak psát web