Cascading Style Sheet

angl. Cascading Style Sheet = "Kaskádové styly"

viz kaskádové styly

 

Encyklopedie

Jak psát web