Checkbox

angl. checkbox [čekbax] = "zaškrtávací políčko"

Zaškrtávací políčko se v HTML dělá tagem <input type="checkbox">. Tag <input> se dá použít i na jiné typy formulářových polí. Má vlastnost checked (v XHTML checked="checked"), která určuje, zda je výchozí stav políčka zaškrtnuto nebo ne. Atribut name pole identifikuje. Atribut value se nezobrazuje; pokud je políčko zaškrtnuté, formulář odesílá dvojici name=value, pokud zaškrtnuté není, formulář neodesílá nic.

Rychlý příklad checkboxů:

<form>
Máš rád holky? <input type="checkbox" checked name="holky" value="1">
Máš rád vdolky? <input type="checkbox" checked name="vdolky" value="1">
<input type="submit" value="Odeslat">
</form>

Na stránkách Jak psát web o checkbox: Formuláře v HTML a Input v HTML příručce

 

Encyklopedie

Jak psát web