CSS

zkratka CSS = Cascading Style Sheet

viz kaskádové styly

 

Encyklopedie

Jak psát web