Datum

Samotný jazyk HTML nenabízí žádnou vlastnost, jak do stránky vložit aktuální datum.

Nejčastěji se na to používá javascript a objekt Date. Příkazem promenna = new Date() se vytvoří nové datum, ve kterém je aktuální datum a čas. Metodami volanými na proměnnou se z data dají vytáhnout jednotlivé údaje, např. den v týdnu je pak promenna.getDay() jako číslo od 0 (neděle) do 6. Na názvy dnů se to musí převést nějakým polem. Existuje hodně funkcí getNěco(), které z data vytahují údaje a setNěco(), které datum mění.

Vložení data napsání stránky a data aktualizace se často dělá ručně nebo jsou na to příkazy v editoru. Serverové skripty (např. PHP) umějí vložit do stránky aktuální datum, jaké je na serveru. Klientské skripty (javascript) vkládají datum, které má nastavené klient, takže může být špatně.

Na stránkách Jak psát web o datu: Objekt Date v javascriptu + pár příkladů

 

Encyklopedie

Jak psát web