Diakritika

Diakritika je pojem pro označení háčkovaných a čárkovaných písmenek. Například ěščřž, ale i ýáíéůó apod.

Problémy s diakritikou na webu

Jsou dva druhy problémů:

Viz Charset a Font

Mluvnický rod slova diakritika

Slovo diakritika se používá ve dvou mluvnických rodech. Původně se používal termín "diakritiko" v rodu středním a označoval diakritické znaménko, tedy háček, čárku nebo nabodeníčko. Příklad slovního spojení:

Písmeno š obsahuje diakritiko (háček je to diakritiko).

Postupem času došlo k přechýlení slova diakritika do ženského rodu. Vysvětlím na příkladu původní věty:

V textu byla použita diakritika (ve smyslu bylo použito více diakritických znamének, těch diakritik, množné číslo ta diakritika).

Což bylo posluchači pochopeno jako:

V textu byla použita diakritika (ta diakritika jako obecný pojem pro české znaky).

V češtině je dnes použití slova v ženském rodě již normální a srozumitelné. Proto se dá říci "psát bez diakritiky" (bez té ženské diakritiky), ale teoreticky správné použití "psát bez diakritik" (bez těch středních diakritik) může zůstat nepochopeno.

Na stránkách Jak psát web o diakritice: Čestina na webu, Diagnóza chybné češtiny, Česká kódování v tabulkách, Rozdíly kódování win a iso, Interpunkce na webu

 

Encyklopedie

Jak psát web