For

angl. for [fó] = "pro", ve smyslu programování cyklus

Příkaz for existuje skoro ve všech jazycích. Prochází určitou množinu možností - většinou for slouží pro opakování cyklu v určitém počtu opakování. V Javascriptu se vyskytuje se syntaxí např. for( i = 1; i < 10; i++) {příkazy}. V PHP podobně.

Na stránkách Jak psát web o for: Větvení v JavaScriptu

 

Encyklopedie

Jak psát web