Frameset

angl. frameset [frejmset] = "množina rámů" (frame = rám, set = skupina, množina)

Tag <frameset> je alternativa k tagu <body>. Prohlížeč z něj pozná, že v dokumentu není text, ale vymezení rámů. Tag frameset může obsahovat tagy <frame> (rámy) a další <frameset> (skupiny rámů). Atributem tagu frameset je buď cols (rámůy budou vedle sebe, tj. ve sloupcích (col = sloupec)), nebo rows (rámy budou pod sebou, row = řádka).

viz rámy.

 

Encyklopedie

Jak psát web