Hover

angl. hover [hov_] = "vznášet se, potulovat se", ve smyslu webu "přejíždět myší"

Pseudotřída odkazu a:hover dovoluje v CSS zapsat formát (barvu, řez apod.) odkazům, přes které zrovna jede myš. (Další pseudotřídy jsou a:link, a:visited a a:active.) Zápis ve stylu je např. a:hover {color: red} -- přejížděné odkazy budou červené.

Zásadní problém pseudotřídy hover je, že nefunguje na mobilech, takže se nedá využít k žádnému důležitému účelu.

Na stránkách Jak psát web o :hover: Jak zdokonalit odkazy, Různé barvy odkazů pomocí CSS

 

Encyklopedie

Jak psát web