Hr

angl. horizontal rule = "vodorovné rozdělení", "čára"

Nepárový tag <hr> vloží do dokumentu vodorovnou čáru. Např.

<hr width="50" size="10" color="red" align="center" noshade>

zobrazí vycentrovaný červený obdélník.

Čáry se v praxi častěji dělají pomocí CSS stylu border. Logika je taková, že čára vždycky patří k něčemu, co je pod nebo nad nebo vedle nějakého objektu. V takovém případě se udělá čára přes CSS border. Např. slabá plná modrá čára pod odstavcem:

<p style="border-bottom: 1px solid blue">odstavec s čárou pod sebou

Šikmé čáry se dají udělat obrázkem (budou zubaté) nebo pomocí SVG.

Na stránkách Jak psát web o hr: Bloky v HTML, Border v CSS

 

Encyklopedie

Jak psát web