htm

Možný tvar přípony html souboru. Např. soubory kontakt.htm a kontakt.html jsou oboje webové stránky. Pozor, ačkoli se tyto přípony neliší funkcí, je nutné rozlišovat je v url při zápisu adresy. Příponu *.htm zavedl Microsoft, protože nezvládal čtyřpísmennou příponu *.html.

 

Encyklopedie

Jak psát web