HTML

zkratka HTML = HyperText Markup Language

anglicky:

HTML je jazyk pro zápis webových stránek. Skoro všechny www stránky jsou napsané v tomto jazyce. I stránky psané v serverových jazycích (PHP, ASP apod) jako výstup generují HTML. Podobně jazyky klientské, např. Javascript, také pracuje v rámci HTML prvků

Tag <html> by měl být kořenový tag pro každý html soubor. Obsahuje halvičku (tag <head>) a buď <body> (obsah dokumentu), nebo <frameset> (definici rámů).

Na stránkách Jak psát web o HTML: Základy HTML, HTML příručka, Struktura html, Syntaxe html, Správa souborů při psaní webu

 

Encyklopedie

Jak psát web