IE

zkratka pro Internet Explorer, prohlížeč.

Někdy též MSIE = Microsoft Internet Explorer

viz Internet Explorer

 

Encyklopedie

Jak psát web