Iframe

angl. iframe [aj frejm] = "I rám", kde to I znamená pravděpodobně included = "vložený"

Tag <iframe> vymezuje v dokumentu (nikoliv v okně) místo, do kterého se načte jiná stránka (jiný html soubor).

Na stránkách Jak psát web o iframe: Iframe -- vnořené plovoucí rámy

 

Encyklopedie

Jak psát web