Kaskádové styly

zkratka CSS (angl. Cascading Style Sheets = "Kaskádové styly")

Metoda pro pokročilé formátování HTML stránek. Existují CSS1 (nyní podporované), CSS2 (nyní zaváděné), CSS3 (návrh, psáno 2002). Princip kaskádových stylů: vzhled (barva, font apod.) se nepředepisuje jednomu prvku, ale pokud možno všem prvkům stejného druhu najednou. Deklarace stylu se pak dá umístit do externího souboru, ten pak může určovat vzhled celého webu.

Na stránkách Jak psát web o kaskádových stylech (CSS): CSS - Kaskádové styly - rozcestník na další stránky, CSS - přehled vlastností a hodnot a spousta dalších stránek.

 

Encyklopedie

Jak psát web