Layer

angl. layer [lejr] = "hladina, vrstva"

Grafici strašně rádi pracují ve vrstvách, které se na stránce překrývají. V HTML na to existoval tag <layer>, který ale fungoval pouze v prohlížeči Netscape 4 a více se nepoužívá. Překrývací efekty se dělají pomocí kaskádových stylů (CSS), konkrétně vlastnostmi position, left, top a z-index. Říká se tomu také CSS-P.

Na stránkách Jak psát web o layer: CSS pozicování, Rozšíření HTML

 

Encyklopedie

Jak psát web