Map

angl. map [mep] = "mapa"

Pomocí HTML tagu <map> se dají v obrázku vyznačit aktivní oblasti, které fungují jako odkazy. Říká se tomu klikací mapa. Vlastní tag <map> je v HTML umístěn někde před obrázkem, nezobrazuje se, ale má jméno (name), pomocí kterého si ji obrázek zavolá. Např. <map name="ahoj">definice oblastí <area>...</map> ... <img src="obrazek.jpg" usemap="ahoj"> je obrázek, který je rozklikán mapou jménem "ahoj". Samotná definice mapy je složena z tagů <area>, které obsahují informaci o druhu aktivní oblasti (shape) souřadnice oddělené čárkami (coords) a kam to má klikat (href). To jsou tzv. klientské mapy, protože kam to kliká, se určuje na klientovi.

Existují i serverové mapy, kdy se souřadnice kliknutí odesílají na server a teprve tam se rozhodne, co se s tím udělá. Doporučuji na to používat <form action="adresa.skriptu"><input type="image" src="obrazek.jpg"></form>.

Na stránkách Jak psát web o map: Obrázky

 

Encyklopedie

Jak psát web