PHP

zkratka PHP = původně "Personal Home Page", nyní "PHP: Hypertext Preprocessor"

Skriptovací jazyk fungující na straně serveru.

Na stránkách Jak psát web o PHP: Jak začít s PHP, zejména instalace, Možnosti PHP - nástin pro začátečníky, Použití EasyPHP a pár odkazů na stránce Odkazy o PHP, Hosting s PHP + ceny. Obecně o skriptových serverových jazycích: Programování stránek. Nic víc.

 

Encyklopedie

Jak psát web