Pole

viz Array jako javascriptové pole

viz Input jako pole formuláøové

 

Encyklopedie

Jak psát web