POSH

Zkratka POSH znamená v angličtině Plain Old Semantic HTML.

Nepřesný překlad by byl asi Jednoduché staré významové HTML, jinak řečeno Staré dobré HTML.

Kromě návratu ke staré jednoduchosti doporučuje POSH používání názvů tříd (tedy hodnot atributu class), které se používají podle významu prvku, nikoli podle jeho vzhledu.

 

 

Encyklopedie

Jak psát web