Rámy

Rámy (angl. frames) jsou technologie umožňující rozdělit okno prohlížeče na dvě (nebo více) obdélníkové oblasti a do každé z nich načíst jiný html soubor. Podstatně to usnadňuje správu menších webů, neboť v jednom rámu se zpravidla zobrazuje jakési menu, ve druhém rámu (větším) obsah podstránky.

Základní tagy rámů jsou <frameset> - skupina rámů definující rozměry, <frame> - jeden konkrétní rám a <noframes> - alternativa pro vyhledávače (např. Google) a minoritní prohlížeče.

O rámech se vedou zuřivé diskuse zda by se měly nebo neměly používat. Od rámů se (psáno 2002) spíše upouští, protože mají (přes jisté výhody) mnoho nevýhod.

Jiný druh rámu je tag iframe, ten se nevkládá do okna, ale do dokumentu.

Na stránkách Jak psát web o frame: Základní definice rámů, Možnosti rámů tj. zejm. formátování, Problémy rámů, Iframe -- vnořené plovoucí rámy

 

Encyklopedie

Jak psát web