Refresh

angl. refresh [refreš] = "občerstvení, obnovení"

1. tlačítko pro aktualizaci dokumentu v prohlížeči. Klávesová zkratka Ctrl + R, funguje též F5. Ctrl + F5 je jistější.

2. javasriptem lze obnovení dokumentu vyvolat pomocí metody location.reload() nebo location.replace().

3. refresh se může zavolat po uplynutí určitého času nebo data automaticky. Záleží to na nastavení cacheovacích http hlaviček na serveru. Jsou to hlavičky expires, cache-control a pragma. Jejich použití se musí nastavit na serveru. Dají se simulovat pomocí meta tagů, ale to nemá vliv na serverové cache paměti cestou.

4. refresh se dá vyvolat meta tagem <meta http-equiv="refresh" content="5;url=http://nekam.jinam"> kde 5 je počet sekund, které se čeká a přesměrování. Url je nepovinná adresa, kam se to bude přesměrovávat. Když chybí, refreshne se tatáž stránka.

Na stránkách Jak psát web o refresh: Objekt window, Popis tagů META, Přesměrování stránky, různé možnosti

 

Encyklopedie

Jak psát web