Scrollbar

angl. scrollbar [skrolbar] = "rolovací pruh", říká se "lišta", "rolovací lišta", též "posuvník"

Scrollbar se v HTML stránkách zobrazuje, když je potřeba. Existuje scrollbar svislý, (vertikální, zobrazovaný vpravo) a vodorovný (horizontální, zobrazovaný dole). V systému Windows se scrollbary zobrazují vždy vpravo a dole, nelze to změnit (leda hodně drsně).

Scrollbary se dají zakázat (nebo přikázat) některých HTML elementů atributem scrolling (např. iframe, frame) s hodnotami "auto", "yes", "no". To "no" se hodí zejm. u rámovaného levého menu. Javascriptové nové okno window.open() má parametr scroll s hodnotou 0 zakazující rolování. Prohlížeče se liší v podpoře takových věcí, některé lištu zobrazí, ale zešediví ji. Někdy jde i při zakázaném scrolování klikat na kotvy (a name) a tím scrollovat, ve starších prohlížečích to nejde. Tag <select> si lišty zobrazuje, když potřebuje.

Zobrazení scrollbaru lze nejmoderněji ovlivnit pomocí css vlastnosti overflow s hodnotami auto (lišty kde jsou potřeba), scroll (lišty vždy), hidden (oříznutí bez rolování), none (element se roztáhne). Např. <body style="overflow: hidden"> zakáže rolování dokumentu. Pomocí overflow: auto se dají rolovací lišty přidat jakémukoliv elementu, ne pouze celé stránce, rámům nebo ovládacím prvkům. V Internet Exploreru existují nestandardní CSS vlastnosti overflow-x a oveflow-y.

Scrollbar se dá v Internet Exploreru barvit pomocí několika CSS vlastností scrollbar-*-color, např. <style>body, html {scrollbar-base-color: yellow} </style> udělá lištu celé stránky dožluta. V Mozille scrollbar barvit nelze, v Opeře podle nastavení uživatele. Pomocí HTML ani CSS nelze upravovat rozměry scrollbaru.

 Na stránkách Jak psát web o scrollbaru: Barvení rolovací lišty v IE 5.5, Možnosti rámů, Ořez a skrollování, Otevření nového okna window.open()

 

Encyklopedie

Jak psát web