Select

angl. select [selekt] = "výběr"

HTML tag <select> je rozbalovací nabídka. Atribut size větší než 1 změní select na rolovací nabídku. Např. <select size="3"> je rolovací nabídka, ve které jsou vidět 3 možnosti. Select nemá size ve smyslu šířky jako <input>, šířka se odvozuje z textově nejdelší možnosti (option). Šířka selectu se dá v nových prohlížečích ovlivnit CSS vlastností width.

Select obsahuje tagy <option> - možnosti; zadávají se <option value="odesilana_hodnota">zobrazená hodnota</option>. Možnosti mohou být rozděleny do skupin tagem <optgroup>. Další atributy selectu: name - identifikuje pole (a odesílanou hodnotu), multiple (bez hodnoty) dovoluje výběr více položek při podržení klávesy Ctrl, disabled - znepřístupňuje select.

Z hlediska CSS a formátování je select nejproblematičtější tag vůbec (asi protože se rendruje pomocí systémových knihoven). Často nebarví pozadí. Nebere obrázek na pozadí. Ignoruje z-index (zůstává navrchu). Nejde zmenšit pod určitou minimální šírku a výšku. Uvnitř <option> nedokáže strukturovat text.

Při změně výběru možnosti se spouští javascriptová událost onChange().

Na stránkách Jak psát web o select: Formuláře v HTML, Formuláře v HTML, Detaily formulářů, zdokonalení vzhledu

 

Encyklopedie

Jak psát web