Tag

angl. tag [teg] = "značka"

HTML jazyk sestává z tagů, které vymezují vzhled a smysl dokumentu. Např tag <b>vymezuje tučné písmo</b>. Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>. Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové. Tagy se používají i v jiných jazycích, zejm. v XML.

Na stránkách Jak psát web o tazích: Základy HTML, Syntaxe HTML

 

Encyklopedie

Jak psát web