FrontPage 2000

Web

Co je web

Internetová stránka obvykle není jenom jeden soubor, ale několik souborů (html, obrázky, css atd.). Aby stránka vždy správně fungovala, musejí být soubory pohromadě, obvykle v jedné složce.

FP 2000 chápe pod slovem web složku (neboli adresář) na disku. V této složce (a jejich podsložkách) jsou soubory určené pro publikování, navíc FP si tam přidá další podsložky s nějakými svými údaji (extensions). Já rozlišuji on-line a off-line web.

Vytvoření webu

Různé způsoby

Po vytvoření webu si FP do složky webu nakopíruje několik podsložek s divnými soubory. Já je nazývám extensions. Doporučuji je ignorovat a nemazat (stejně se tam příště objeví znova). Při příštím otevírání se změní ikonky u složek, které obsahují extensions.

Otevření webu

File - Open Web.

Logika webu

Aby se mohla lokální složka chovat stejně jako složka na internetovém serveru, musí obsahovat všechny soubory, které budou vystaveny (včetně obrázků). Všechny relativní odkazy musejí být uvnitř této složky. Kdyby totiž vedl nějaký relativní odkaz mimo složku s webem, na server se to nemůže správně zkopírovat.

Pokud jsou tedy ve webu všechny potřebné soubory, dokáže s nimi FP 2000 několik fantastických věcí. V první řadě udržuje platné odkazy při změně názvu nebo umístění souboru. Dále dokáže například zkontrolovat platnost všech odkazů. Vyplývá z toho, že mohu soubory v rámci webu přejmenovávat a přesouvat, aniž bych se musel bát, že budu mít neplatné odkazy.

Jak přidat soubor do webu -- Import

Mám-li nějaký jiný soubor mimo web a chci ho do webu přidat, buďto ho musím zkopírovat do webové složky mimo prostředí FP (a pak dát F5), nebo musím použít příkaz File - Import. Dá se i vzít soubor z disku a přetáhnout jej do FP zobrazení složek, čímž se zkopíruje do webu.

Subweb

Subweb (pod-web) je složka uvnitř webu, která se chová jako samostatný web. Hodí se to používat, pokud se obsah složky výrazně odlišuje od tématu vlastního webu a nevede tam mnoho odkazů. Ostatně nevím, zda se odkazy mezi webem a subwebem zachovají (sháním poznatky). Subweby mají svoje vlastní sdílené okraje, navigaci a globální motivy (Theme) a dají se nastavit jiná práva pro aktualizaci, což je také hlavní důvod jejich používání.

Jak se to dělá: klikněte pravým tlačítkem na složku (v zobrazení složek nebo ve stromu) a zadejte Convert to Subweb. Změní se ikona složky a od té chvíle je nutno používat ji jako web.

Někdy se mi nedaří na diskovém webu (off-line) vytvořit subweb, nevím proč.

Práce bez webu

Někdy je potřeba udělat nějakou práci rychle, takže by zakládání webu zdržovalo. V FrontPage lze upravovat HTML stránky i mimo strukturu webu. Dokonce je lze přímo otevírat a odesílat pomocí FTP (nebo samozřejmě z disku).

Hlavní věc, na kterou si musí dávat pozor ten, kdo nepracuje ve webu, jsou ale adresy odkazů. FrontPage, jak se nemůže opřít o strukturu webu, tak všude zadává absolutní odkazy, většinou ve schématu file:///. Nemusím asi rozvádět fakt, že to potom na serveru nefunguje. Tento problém se kromě odkazů týká všeho, kde se zadává URL, to znamená i načítání obrázků a CSS souborů. Takže před uložením je nutno všechno pečlivě projít a opravit adresy na relativní. Toto je hlavní důvod, proč se ve FP bez webu nedá prakticky pracovat.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní
Encyklopedie FrontPage Reklama PHP Server

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.