Objekty

Tag Význam Párový Výskyt
applet Java aplet ano  
object objekt ano  
param parametry objektu ne <object>, <applet>
embed objekt s plužinou asi  
noembed alternativa k embed ano <embed>

Společné atributy vzhledu

Applet, object a embed se ve stránce zobrazují jako obdélníkový prostor, ve kterém se realizuje výstup programu nebo dat. Zarovnání a obecný vzhled toho obdélníku je u všech těchto objektů dáno několika stejnými atributy.

Atributy vzhledu společné tagům <object>, <applet> a <embed>
Atribut Význam Hodnoty
width šířka délka nebo procento
height výška délka nebo procento
align umístění na stránce jako u obrázku left, right, top, texttop,
middle, absmiddle,
baseline, bottom, absbottom
border tloušťka rámečku pixely
vspace vertikální okraj (zastaralé) pixely
hspace horizontální okraj (zastaralé) pixely
no a samozřejmě obecné atributy

applet

Applet je externí program napsaný v Javě. Tagem <applet> se umisťuje do obdélníku ve stránce. Applet je tag párový. Jeho obsahem mohou být pouze tagy <param>, vše ostatní je považováno za alternativní obsah.

Atributy tagu <applet>
Atribut Význam Hodnoty
code adresa javovského programu URL na soubor *.class
codebase pracovní adresář programu (nepovinné) URL adresáře
a společné atributy

V počátcích vývoje webu se appletům psaným v Javě přisuzoval nemístný význam. Dnes (doplněno 2003) se s nimi prakticky nesetkáte.

Příklad vizte u <param>.

object

Object je velice podobný appletu, ale jeho možnosti jsou širší. Dovoluje do stránky umístit libovolný objekt uložený v nějakém souboru. Parametry se předávají pomocí následujících tagů <param>.<object> je tag párový. Jeho obsahem mohou být pouze tagy <param>, vše ostatní je považováno za alternativní obsah.

Atributy tagu <object>
Atribut Význam Hodnoty
data adresa vkládaného souboru URL na soubor
type typu objektu MIME specifikace
name jméno pro spolupráci s jinými objekty libovolné jméno
codebase základ případných odkazů (nepovinné) URL
clasid identifikace programu, který bude data interpretovat složitý řetězec specifikující registrovaný program (většinou ActiveX) | URL podpory ke stažení
code adresa javovského programu (<object> umí zobrazovat i Java-applety) URL na soubor *.class
standby hláška při načítání něco jako "čekejte prosím" nebo "loading"
a společné atributy

Většina atributů je nepovinných. Velmi často se neuvádí clasid, jindy jsou data a type a spousta dalších věcí předávány jako parametr.

Pokud se v těle tagu <object> vyskytne něco jiného než <param>, je to považováno za alternativvní text, který se zobrazí v prohlížečích, které <object> nepodporují (třeba některé Netscapy).

Příklad vložení flashe pomocí <object>:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" width="550" height="400">
<param NAME="movie" VALUE="soubor.swf"> 
<param NAME="quality" VALUE="high">
<param NAME="bgcolor" VALUE="#99CCCC">
Váš prohlížeč nepodporuje Flash nebo Object.
</object>

To, kam vložený flash přejde po kliknutí, se musí určit přímo v tom flashi při výrobě (s výjimkou flashů, které mají zabudovaný parametr clickthru). Zabalení objektu do odkazu tedy nefunguje.

param

 Parametr objektu nebo appletu. Obsahuje dvojici atributů name a value. Vlastně je to předávání proměnných. V name je jméno proměnné a ve value je hodnota. Jaké bude objekt vyžadovat proměnné závisí samozřejmě na něm -- většinou to je v nějaké nápovědě.

Atributy tagu <param>
Atribut Význam Hodnota
name jméno proměnné jméno proměnné
value hodnota proměnné cokoliv

Příklad appletu s param:
<applet code="fphover.class" codebase="../../" width="120" height="24">
<param name="text" value="Klikni!">
<param name="color" value="#000080">
 <param name="effect" value="glow">
Váš prohlížeč neumí Javu, jak to?
 </applet>

embed

Anglický slovník říká: "embed = pevně vsadit do, upevnit, vložit". Je to starší forma objektu. Zobrazuje soubor typu, který není normálně podporován, ale pomocí plug-in (česky plužina) se to zobrazí. Různé prameny udávají <embed> jako tag párový, jiné jako nepárový.

 Tento tag umožňuje zobrazení některých typů souborů. Neužívají se u něj parametry <param>, takže se všechna data musí předávat pomocí atributů. Není tedy divu, že vzniklo několik desítek různých atributů, některé pro podporu i jediného formátu. Proto se dnes doporučuje nahradit tag <embed> tagem <object>.

Atributy tagu <embed>
Atribut Význam Hodnoty
src zdroj dat URL
hidden možnost skrytí bez hodnoty
name jméno pro spolupráci s jinými prvky jméno
další libovolné atributy podle typu dat
společné atributy pro vzhled objektu
a obecné atributy

Příklad staršího způsobu vložení flashe:
<embed src="soubor.swf" quality="high" bgcolor="#99CCCC" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
další atribut wmode="opaque" (nebo vmode, teď nevím) určuje průhlednost.

O tagu embed hodně píšu na stránce o zvucích.

noembed

Alternativa k <embed>. V mnoha HTML specifikacích není tento tag vůbec uveden (v těch, co chápou tag <embed> jako párový). Alternativu k <embed>by prohlížeče chápající <embed> měly ignorovat. Prohlížeče starší, které <embed> nechápou, by měly <noembed> zobrazovat. 

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

HTML tagy Abecedně Příklady HTML tahák

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.