Objekt Math

S vyšší matematikou se v Javascriptu zachází trochu nešikovně pomocí objektu Math. Naštěstí se na stránkách zřídka něco počítá. Většinou si lze vystačit s operátory.

Metody

Metoda význam příklad
abs(x) absolutní hodnota  
exp(x) e na ixtou x=1; y = Math.exp(x) // vrátí e
log(x) přirozený logaritmus z x  
max(x,y) maximum, větší ze dvou hodnot a = Math.max(20,50);//vrátí 50
min(x,y) minimum, menší ze dvou hodnot  
pow(a,x) a na ixtou  
random() náhodné číslo mezi 0 a 1 kostka = Math.ceil(Math.random()*6)
sqrt(x) odmocnina  
zaokrouhlování
Metoda význam příklad
ceil(x) zaokrouhlení nahoru dan = Math.ceil(314.19) // vrátí 315
floor(x) zaokrouhlení dolů plat = Math.floor(7123.47) // vrátí 7123
round(x) zaokrouhlení aritmetické cestina = Math.round(3.503) // vrátí 4
goniometrické funkce
Metoda význam
acos(x) arcus cosinus
asin(x) arcus sinus
atan(x) arcus tangens
atan2(x,y) úhel v radiánech od osy x do bodu x,y
cos(x) cosinus
sin(x) sinus
tan(x) tangens

Všechny úhly jsou naštěstí v radiánech.

Matematické konstanty

konstanta význam
Math.E e, základ přirozených logaritmů
Math.LN10 přirozený logaritmus z deseti
Math.LN2 přirozený logaritmus ze dvou
Math.LOG10E desítkový logaritmus z e
Math.LOG2E dvojkový logaritmus z e
Math.PI pí, Ludolfovo číslo
Math.SQRT2 odmocnina ze dvou
Math.SQRT1_2 odmocnina z jedné poloviny

 

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.