Metody objektu window

Metoda znamená, že to něco udělá (narozdíl od vlastnosti)

window.open() - window.close() - Velikost a pozice okna, rolování - Metody focus() a blur() - Hlášky - Metoda print() - Časování

Metoda window.open()

Otevře nové okno. Nejčastěji se používá pro vyskakovací reklamy v nových okénkách, protože umožňuje vypnout zobrazení tlačítek a předepsat přesné umístění a velikost okna. 

Otevření nového okna třeba Seznamu

window.open("http://www.seznam.cz", "jmeno_okna", "width=400, height=400"); 

Nejčastěji se zapisuje 

proměnná=window.open(...);

což umožní s novým oknem a jeho obsahem dále pracovat ze stávajícího okna pomocí proměnné.

Všechny možnosti metody window.open naleznete u podrobného popisu window.open

Metoda window.showModalDialog()

V Internet Exploreru se dají otevírat i okna, která čekají na uzavření a teprve potom umožňují vrátit se do původního okna. Pro malou podporu doporučuji nepoužívat. Vizte komentovaný příklad.

Metoda window.close()

Zavření okna. Buďto aktuálního, nebo zavření okna, které bylo dříve otevřeno metodou window.open a jeho identifikátor uložen do proměnné.

Zavření aktuálního okna

window.close()

Většina prohlížečů si nenechá jen tak zavřít okno. Microsoft Internet Explorer se ptá jestli jako opravdu, Netscape 6 padá. Pouze okna otevřená použitím window.open() jdou zavřít bez odporu.

Zavření dříve otevřeného okna

proměnná = window.open( ... ); // to je to otevření
proměnná.close(); // a to je to zavření

Metody velikosti a pozice okna, rolování

Metoda moveBy() posouvá oknem o souřadnice.
Metoda moveTo() umístí levý horní roh okna na přesnou souřadnici obrazovky.
Metoda resizeBy() zmenší nebo zvětší velikost okna.
Metoda resizeTo() změní velikost okna na přesně zadané velikosti v pixelech.
Metoda scrollBy() odroluje dokument podle zadaných souřadnic (horizontálně, vertikálně). Nahoru se roluje zápornou druhou hodnotou.
Metoda scrollTo() odroluje dokument na přesnou pozici (horizontální, vertikální). Alternativou je metoda scroll().

Pro detailní pochopení následujících metod se podívejte na komentovaný příklad Metody umístění okna. Vizte též rozměry prohlížeče a dokumentu.

Metody focus() a blur()

V systému Windows (a i v jiných grafických systémech) je vždy jen jedno okno aktivní (nahoře má většinou modrý proužek), ostatní jsou v pozadí (šedá). Příklad metod blur a focus.

Přenesení okna do pozadí

Metoda window.blur() umí okno přenést jakoby do pozadí, deaktivovat, zešednout. Aktivním se stane jiné okno.

Aktivace okna, přenesení do popředí

Metoda window.focus() je opakem blur(). Přenese okno do popředí (zamodří mu proužek). Taková akce se musí provádět z jiného okna (většinou po příkazu window.open) nebo pomocí časování.

focus() ani blur() nefungují v IE 3.

Hlášky

Metody alert(), prompt() a confirm() zobrazují dialogová okénka. Jsou natolik používané a užitečné, že jsem je ve výkladu JavaScriptu uvedl hned v počátku. Vizte tedy výuku metod alert() a prompt().

Jednoduchá hláška

window.alert("Text hlášky");

alert() dělá jednoduchý dialog a zobrazí text ze závorky. Příklad příkazu alert()

Vstup hodnoty

proměnná = window.prompt("zadej hodnotu", "přednastavený text")

načte uživatelem zadaný text do proměnné. Pokud nic nezadá, je proměnná prázdný žetězec. Po případném zrušení dialogu má proměnná hodnotu null. Příklad na metodu prompt().

Potvrzovací hláška

proměnná = confirm("text upozornění");

confirm() zobrazí dialog s textem a s tlačítkem OK a Storno. Do proměnné se uloží true nebo false (pravda nebo nepravda) podle toho, co uživatel zmáčknul. Příklad příkazu confirm()

Metoda print()

Vytiskne aktuální okno. Uživateli se objeví dialogové okno, některé prohlížeče prý posílají stránku na tisk rovnou. Úžasná legrace pro nic netušícího uživatele.

Časování

Metody:

se používají na časování událostí. Více na stránce Časování v JavaScriptu, intervaly.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.