Operátory

Operátory vycházejí z jazyka Java nebo C. Kromě níže uvedených existují ještě bitové operátory, které se ale skoro nepoužívají.

Operátory přiřazení

Slouží k nastavení hodnot proměnných. Normálně by stačilo jenom =, ale používají se i jiné operátory. 

= přiřazení
+= přičtení, ale také připojení řetězce
*= , -=, /=  přinásobení, odečtení, "přidělení"
++  přičtení 1
-- odečtení 1
Například zápis je to samé jako
a += 4 a = a + 4
b ++ b = b + 1

Kromě toho existují ještě <<=, >>= , >>>=, &=, ^= a |=, které se použijí jednou za uherský rok.

Početní operátory

+ sčítání, spojování řetězců
- odčítání, unární negace
* násobení
/ dělení

Logické operátory

== rovnost (dvě rovnítka)
!=  nerovnost
<,<=,>=,>  aritmetické srovnání
&& logické AND (a zároveň)
|| logické OR (nebo)
! logické NOT (negace)
? : podmínkový výběr (ternární operátor)
, logické spojení (třeba v zápisu parametrů funkcí)

Logické operátory se používají zejména při větvení programů na stanovení podmínek. Podmínky nabývají hodnot true (pravda) a false (nepravda).

Zejména je třeba upozornit na dvě rovnítka (zjišťování rovnosti). Kdyby se použilo jenom jedno, tak by to znamenalo přiřazení. Jedná se o nejčastější a nejhůře odhalitelnou chybu.

Podmínkový výběr - ternální operátor

Zápis ternálního operátoru s otazníkem a dvojtečkami je v javascriptu podobný jako v jiných jazycích. Například:

vysledna_hodnota = splneno ? "tak jo" : "tak ne";

v proměnné splneno je logická hodnota, typicky TRUE, nebo FALSE. Pokud je TRUE, nabude vysledna_hodnota hodnoty "tak jo". V opačném případě nabude hodnoty "tak ne". Jde tedy o stručnější zápis podmínky, aby se nemusel psát IF. V praxi je tedy předchozí zápis ekvivalentní k

if ( splneno )
    vysledna_hodnota = "tak jo";
else
    vysledna_hodnota = "tak ne";

Místo logické proměnné se do ternálního operátoru může dát porovnání. Pak zápis může vypadat třeba takhle:

vysledny_pokyn = (jablek == 6) ? "plno" : "ještě přidej jabko";

Zde se ptám, jestli už je jablek šest. Když ano, hlásím "plno" a když ne, tak se má ještě přidat. :-)

Určitě chápete, že stručný zápis podmínky ternálním operátorem se hodí zejména do inline zápisů v HTML.

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, extra rychlý SSD webhosting s doménou v ceně
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.