Operátory

Operátory vycházejí z jazyka Java nebo C. Kromě níže uvedených existují ještě bitové operátory, které se ale skoro nepoužívají.

Operátory přiřazení

Slouží k nastavení hodnot proměnných. Normálně by stačilo jenom =, ale používají se i jiné operátory. 

= přiřazení
+= přičtení, ale také připojení řetězce
*= , -=, /=  přinásobení, odečtení, "přidělení"
++  přičtení 1
-- odečtení 1
Například zápis je to samé jako
a += 4 a = a + 4
b ++ b = b + 1

Kromě toho existují ještě <<=, >>= , >>>=, &=, ^= a |=, které se použijí jednou za uherský rok.

Početní operátory

+ sčítání, spojování řetězců
- odčítání, unární negace
* násobení
/ dělení

Logické operátory

== rovnost (dvě rovnítka)
!=  nerovnost
<,<=,>=,>  aritmetické srovnání
&& logické AND (a zároveň)
|| logické OR (nebo)
! logické NOT (negace)
? : podmínkový výběr (ternární operátor)
, logické spojení (třeba v zápisu parametrů funkcí)

Logické operátory se používají zejména při větvení programů na stanovení podmínek. Podmínky nabývají hodnot true (pravda) a false (nepravda).

Zejména je třeba upozornit na dvě rovnítka (zjišťování rovnosti). Kdyby se použilo jenom jedno, tak by to znamenalo přiřazení. Jedná se o nejčastější a nejhůře odhalitelnou chybu.

 

 

Reklama

www.webhosting-c4.cz, webhosting s doménou v ceně. 20GB
o tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek

Návody HTML CSS JavaScript Články Ostatní

Základy, objekty Příklady

Jak psát web píše Yuhů, Dušan Janovský. Kontakt.