Políčko přepínající formulář do nového okna

Do nového okna:

Když je políčko zatržené, otevírá se výsledek formuláře po odeslání do nového okna. Když zatržené není, tak se to otevírá do stejného.

Ukázka kódu:

<form action="./">
Do nového okna:
<input type="checkbox" onclick="this.form.target=(this.checked?'_blank':'_self')">
<br>
<input type="submit" value="odeslat formulář">
</form>

Funguje to tak, že když se klikne na políčku (jak myší nebo klávesnicí), tak se změní target (tedy cílové okno) u formuláře (přesněji řečeno u formuláře, v němž je políčko = this.form.target). Změní se na hodnotu "_blank" (nové okno), nebo "_self" (stejné okno), podle toho, jetli je nebo není políčko zaškrtnuté (checked).

Zápis s ? a : je ternální operátor rozhodování, prostě jednodušší zápis podmínky.

Javascript - příklady