Přečtení hodnoty cookie

Funkce na přečtení hodnoty jedné cookies s konkrétním názvem:

Výsledek skriptu:

Kód funkce:

<script type="text/javascript">
function hodnotaKukiny(nazevKukiny){
    kukiny = document.cookie.split(";"); // rozřezávám řetězec kukin do pole
    for (i in kukiny){ // procházím pole kukin
        jednaKukina = kukiny[i].split("="); // rozřezávám kukinu do dvouprvkového pole
        if (jednaKukina[0] == nazevKukiny) hodnota=jednaKukina[1]; // jestliľe je to ta pravá kukina, vybírám její hodnotu z druhé poloľky pole za rovnítkem
        return hodnota;
    }
}
</script>

Volání funkce:

<script type="text/javascript">
document.cookie="prvni_nazev=prvni_hodnota;druhy_nazev=druhahodnota"; //uložení testovací cookie
// tento testovací zápis normálně není nutno provádět, protože document.cookie by měl být již naplněný


// zavolám funkci a chci první název:
document.write(hodnotaKukiny("prvni_nazev"));
</script>

Pozor, novější prohlížeče oddělují cookies řetězcem středník mezera "; ", nikoli pouze středník, jak je použito v příkladu.

Javascript - příklady