Rozsekání cookies do pole javascriptem

Jak vypadá kód:

<script>

// uložení cookie na delší dobu, datum se uvádí v GMT tvaru: datum.toGMTString()
document.cookie="prvni=pokusná hodnota;expires=Wed, 11 Jan 2023 22:26:41 UTC";
// cookie jenom na teď
document.cookie="druha=druhá hodnota";

// samotná procedura rozřezání cookies
// vzniká asociativní pole poleCookies
rozsekaneCookies=document.cookie.split("; ")
poleCookies= new Array;
for(i in rozsekaneCookies){
poleCookies[(rozsekaneCookies[i].split("=")[0])] = rozsekaneCookies[i].split("=")[1];
}

// ukázka výstupu
document.write("Celý řetězec cookie je: " + document.cookie);
document.write("Hodnota cookie pojmenované prvni je: " + poleCookies["prvni"]);
</script>

Javascript - příklady